Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

All Posts

Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: Pomoc prawną lub psychologiczną pokrzywdzonym przestępstwami, w szczególności na tle nienawiści do Narodu Polskiego lub Kościoła Rzymskokatolickiego. Utworzenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego baz danych z utrwalonymi treściami łamiącymi…

Read more