Popieram zmianę! Oddajmy Orłu zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem!

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowane przepisy dotyczące herbu państwowego oznaczają odejście od wersji trójwymiarowej (płaskorzeźby) niezgodnej z wymogami heraldyki. Proponowany Herb państwowy jest wizerunkiem dwuwymiarowym, nie przestrzennym. Był to jeden z głównych postulatów przewijających się w dyskusjach wokół symboli państwowych, a także w trakcie prekonsultacji projektowanej ustawy. 

Nowy projekt załączony do projektu ustawy 4 dokonuje korekty herbu wprowadzając trójliść, nawiązujący do wcześniejszych przedstawień orła białego. Korekta w projekcie obejmuje również dopracowanie wizerunku korony z prześwitami (obecnymi w projekcie z 1927 r., a następnie zarzuconymi z uwagi na technikę drukarską) oraz ozłocenie całych części rogowych, nie tylko szponów orła (zgodne z zasadami heraldyki). Wszystkie te zmiany mają charakter techniczny: dostosowują herb państwowy do wymogów heraldyki i możliwości współczesnych technik graficznych.

Koszty zmian oszacowano wyniosą 147,8 mln zł w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian. Warto zatem w ramach konsultacji społecznych domagać się wprowadzenia jeszcze dwóch zmian – zamknięcia korony i zwieńczenia jej krzyżem.

Niezależność, suwerenność, kształtujące nas chrześcijaństwo

Umieszczenie przez Jagiellonów korony zamkniętej na swoich pieczęciach koronnych przyjmuje się jako manifestację ich niezależności wobec wpływów niemieckiego cesarstwa oraz władców carstwa moskiewskiego, pretendującego do roli spadkobiercy cesarstwa bizantyńskiego. Przez wiele wieków posługiwano się herbem, którego korona była zamknięta i zwieńczona krzyżem. Korona zamknięta symbolizuje suwerenność, krzyż odnosi się od ponad tysiącletnich tradycji chrześcijaństwa. Zobaczmy przykłady z historii;

 

 

Herb Korony czasów stanisławowskich

 

Orzeł w czasie powstania listopadowego (1831–1832)

Orzeł 2 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego

 

Herb Polski z lat 1919–1927

 

Orzełek Armii Krajowej, bity w latach 1942–1945

Herb Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony w 1956 r. przez Rząd na uchodźstwie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie uzasadnił swoją decyzję o zmianie herbu państwowego w następujący sposób: „Zarówno tradycja heraldyczna i historyczna, jak i tradycja ustawodawcza dają całkowite podstawy do tego, aby korona na głowie orła państwowego była z krzyżem. Za umieszczeniem krzyża na koronie Orła Białego przemawiają także względy religijno-uczuciowe. Dla uzewnętrznienia głębokiego przywiązania Narodu Polskiego do wiary chrześcijańskiej należy umieścić w godle państwowym Rzeczypospolitej Polskiej znak Krzyża w Koronie Orła Białego”.

Orzeł Wojsk Lądowych RP

Weźmy udział w konsultacjach społecznych!

Uwagi do projektu z prośbą o uwzględnienie zmian związanych z zamknięciem korony i zwieńczenia jej krzyżem można przesyłać na adres symbole@kulturaisport.gov.pl do 27 października br.