W Nowogardzie dzieci składały kwiaty pod pomnikiem sowieckiego żołnierza. Konferencja prasowa organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo, 5 marca, w dniu „wyzwolenia Nowogardu” burmistrz Robert Czapla (SLD) zorganizował mieszkańcom uroczystość składania kwiatów pod pomnikiem „Braterstwa Broni”. Polskie dzieci chyliły dziś czoła i składały kwiaty pod pomnikiem radzieckich żołnierzy. W tym samym czasie rosyjscy żołnierze mordują dzieci, gwałcą kobiety, niszczą całe ukraińskie miasta. Niech ten symboliczny przekaz będzie wstępem do apelu, który skierowaliśmy do Burmistrza Roberta Czapli jako organizacje pozarządowe działające na terenie Pomorza Zachodniego;

Wideo ze składania kwiatów:

Wideo z konferencji prasowej:

                           
Treść apelu:

APEL dot. usunięcia pomnika przy pl. Wolności w Nowogardzie

Szanowny Panie Burmistrzu,
jako przedstawiciele zachodniopomorskich organizacji pozarządowych zwracamy się z prośbą o podjęcie pilnych działań w celu usunięcia pomnika „Braterstwa Broni” znajdującego się przy pl. Wolności w Nowogardzie.

Pomnik „Braterstwa Broni”, odsłonięty w 1972 roku, ma postać wysokiego cokołu, na którym umieszczono m.in. rzeźby żołnierzy polskich i radzieckich. Oczywista, ze względu na obecność żołnierza radzieckiego, jest jego symbolika, propagująca ustrój komunistyczny. 23 lutego 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej wydał opinię, zgodnie z którą pomnik ten, z nową nazwą, w rzeczywistości obraża kombatantów, którzy walczyli o wolną Rzeczpospolitą oraz że nie powinno zmieniać się symboliki reliktów komunizmu, tylko je usuwać z przestrzeni publicznej.

Warto zauważyć, że reprezentanci mieszkańców – Rada Miejska w Nowogardzie, 29 listopada 2017 roku, podjęła uchwałę w sprawie całkowitej rozbiórki komunistycznego pomnika.

Usunięcie pomnika będzie zgodne z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, która stanowi, że: „Pomniki nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować”.

W obliczu bezprecedensowej we współczesnej historii Europy, zbrodniczej agresji Rosji na suwerenną Ukrainę, usunięcie pomnika będzie szczególnie doniosłe i wymowne.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

•    Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu
•    Porozumienie Środowisk Patriotycznych
•    Społeczny Komitet Marszu Niepodległości w Nowogardzie
•    Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin (w tym członkowie z Nowogardu)
•    Młodzież Wszechpolska Okręg Zachodniopomorski
•    Stowarzyszenie „Fidei Defensor”
•    Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia
•    Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego
•    Stowarzyszenie „Koliber” Oddział Szczecin
•    Stowarzyszenie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć