Fundacja Non-Profit

Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu

Zrobimy wszystko, aby walczyć o dobre imię Polski i narodu Polskiego. Będziemy walczyć na każdym polu, aby ścigać oszczerców i osoby, które dopuszczają się fałszowania naszej historii.

 

FacebookWesprzyj nasze działania
Dariusz Matecki

Dariusz Matecki

Prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu

Prowadzimy działalność, której celem jest inicjowanie i przystępowanie do postępowań sądowych, w szczególności w sprawach cywilnych oraz karnych związanych z nienawiścią do Narodu Polskiego lub Kościoła Rzymskokatolickiego. Jednym z glównych celów Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu jest krzewienie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie historii naszej Ojczyzny. 

Wspieraj nasze działania!

Zrzutka na działalność statutową

Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców

kardynał Stefan Wyszyński

Najważniejszym elementem zespalającym nasze polskie dzieje jest chrześcijaństwo. Dobitnie mogliśmy przekonać się o tym zarówno w czasach zaborów, jak i w całym pięćdziesięcioleciu zawartym między latami 1939 i 1989. Gdy zabrakło państwa polskiego lub gdy jego suwerenność była poważnie osłabiona, siłą narodu był wtedy Kościół, który w dużej mierze brał na siebie także te sprawy i obowiązki, które w czasie wolności spoczywają zwykle na strukturach państwowych.

arcybiskup Marek Jędraszewski

Jestem synem Narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu, pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako Naród, nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek środków fizycznej potęgi, jak tylko własna kultura.

  Św. Jan Paweł II

  Czym się zajmujemy?

  Cele Fundacji

  Ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodu Polskiego

  Monitorowanie i rejestracja oraz weryfikacja zachowań podważających dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej

  Przeciwdziałanie ojkofobii, nienawiści do Narodu Polskiego, tradycji oraz religii Rzymskokatolickiej

  Wspieranie rozwoju lokalnego patriotyzmu oraz społeczeństwa obywatelskiego

  Pomoc prawna ofiarom przestępstw, w szczególności na tle nienawiści do Narodu Polskiego, Kościoła Rzymskokatolickiego

  Edukowanie i krzewienie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie historii.

  Nasza Misja

  Naszym głównym zadaniem jest ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodu Polskiego. Zadania te realizujemy poprzez inicjowanie i przystępowanie do postępowań sądowych, w szczególności w sprawach cywilnych oraz karnych związanych z nienawiścią do Narodu Polskiego lub Kościoła Rzymskokatolickiego.

  Popieram zmianę! Oddajmy Orłu zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem!

  Popieram zmianę! Oddajmy Orłu zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem!

  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowane przepisy dotyczące herbu państwowego oznaczają odejście od wersji trójwymiarowej (płaskorzeźby) niezgodnej z wymogami heraldyki. Proponowany Herb państwowy jest wizerunkiem dwuwymiarowym, nie przestrzennym. Był to jeden z głównych postulatów przewijających się w dyskusjach wokół symboli państwowych, a także w trakcie prekonsultacji projektowanej ustawy. 

  Dokumenty

  Statut fundacji

  Fundacja pod nazwą „Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dariusza Mateckiego, zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza […] w dniu 20 stycznia 2021 r., działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

  Share This