Dariusz Matecki: wzywam do głosowania #4xNIE – dla polskiego bezpieczeństwa!

Prezes naszej fundacji Dariusz Matecki: w referendum 15 października padną cztery pytania – wzywam do głosowania #4xNIE – dla polskiego bezpieczeństwa!
❌ NIE popieram wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki
❌ NIE popieram podniesienia wieku emerytalnego, w tym przywrócenia podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn!
❌ NIE popieram likwidacji bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi!
❌ NIE popieram przyjęcia tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską!

W Nowogardzie dzieci składały kwiaty pod pomnikiem sowieckiego żołnierza. Konferencja prasowa organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo, 5 marca, w dniu „wyzwolenia Nowogardu” burmistrz Robert Czapla (SLD) zorganizował mieszkańcom uroczystość składania kwiatów pod pomnikiem „Braterstwa Broni”. Polskie dzieci chyliły dziś czoła i składały kwiaty pod pomnikiem radzieckich żołnierzy. W tym samym czasie rosyjscy żołnierze mordują dzieci, gwałcą kobiety, niszczą całe ukraińskie miasta. Niech ten symboliczny przekaz będzie wstępem do apelu, który skierowaliśmy do Burmistrza Roberta Czapli jako organizacje pozarządowe działające na terenie Pomorza Zachodniego;

Wideo ze składania kwiatów:

Wideo z konferencji prasowej:

                           
Treść apelu:

APEL dot. usunięcia pomnika przy pl. Wolności w Nowogardzie

Szanowny Panie Burmistrzu,
jako przedstawiciele zachodniopomorskich organizacji pozarządowych zwracamy się z prośbą o podjęcie pilnych działań w celu usunięcia pomnika „Braterstwa Broni” znajdującego się przy pl. Wolności w Nowogardzie.

Pomnik „Braterstwa Broni”, odsłonięty w 1972 roku, ma postać wysokiego cokołu, na którym umieszczono m.in. rzeźby żołnierzy polskich i radzieckich. Oczywista, ze względu na obecność żołnierza radzieckiego, jest jego symbolika, propagująca ustrój komunistyczny. 23 lutego 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej wydał opinię, zgodnie z którą pomnik ten, z nową nazwą, w rzeczywistości obraża kombatantów, którzy walczyli o wolną Rzeczpospolitą oraz że nie powinno zmieniać się symboliki reliktów komunizmu, tylko je usuwać z przestrzeni publicznej.

Warto zauważyć, że reprezentanci mieszkańców – Rada Miejska w Nowogardzie, 29 listopada 2017 roku, podjęła uchwałę w sprawie całkowitej rozbiórki komunistycznego pomnika.

Usunięcie pomnika będzie zgodne z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, która stanowi, że: „Pomniki nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować”.

W obliczu bezprecedensowej we współczesnej historii Europy, zbrodniczej agresji Rosji na suwerenną Ukrainę, usunięcie pomnika będzie szczególnie doniosłe i wymowne.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

•    Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu
•    Porozumienie Środowisk Patriotycznych
•    Społeczny Komitet Marszu Niepodległości w Nowogardzie
•    Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin (w tym członkowie z Nowogardu)
•    Młodzież Wszechpolska Okręg Zachodniopomorski
•    Stowarzyszenie „Fidei Defensor”
•    Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia
•    Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego
•    Stowarzyszenie „Koliber” Oddział Szczecin
•    Stowarzyszenie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć

Popieram zmianę! Oddajmy Orłu zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem!

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowane przepisy dotyczące herbu państwowego oznaczają odejście od wersji trójwymiarowej (płaskorzeźby) niezgodnej z wymogami heraldyki. Proponowany Herb państwowy jest wizerunkiem dwuwymiarowym, nie przestrzennym. Był to jeden z głównych postulatów przewijających się w dyskusjach wokół symboli państwowych, a także w trakcie prekonsultacji projektowanej ustawy. 

Nowy projekt załączony do projektu ustawy 4 dokonuje korekty herbu wprowadzając trójliść, nawiązujący do wcześniejszych przedstawień orła białego. Korekta w projekcie obejmuje również dopracowanie wizerunku korony z prześwitami (obecnymi w projekcie z 1927 r., a następnie zarzuconymi z uwagi na technikę drukarską) oraz ozłocenie całych części rogowych, nie tylko szponów orła (zgodne z zasadami heraldyki). Wszystkie te zmiany mają charakter techniczny: dostosowują herb państwowy do wymogów heraldyki i możliwości współczesnych technik graficznych.

Koszty zmian oszacowano wyniosą 147,8 mln zł w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian. Warto zatem w ramach konsultacji społecznych domagać się wprowadzenia jeszcze dwóch zmian – zamknięcia korony i zwieńczenia jej krzyżem.

Niezależność, suwerenność, kształtujące nas chrześcijaństwo

Umieszczenie przez Jagiellonów korony zamkniętej na swoich pieczęciach koronnych przyjmuje się jako manifestację ich niezależności wobec wpływów niemieckiego cesarstwa oraz władców carstwa moskiewskiego, pretendującego do roli spadkobiercy cesarstwa bizantyńskiego. Przez wiele wieków posługiwano się herbem, którego korona była zamknięta i zwieńczona krzyżem. Korona zamknięta symbolizuje suwerenność, krzyż odnosi się od ponad tysiącletnich tradycji chrześcijaństwa. Zobaczmy przykłady z historii;

 

 

Herb Korony czasów stanisławowskich

 

Orzeł w czasie powstania listopadowego (1831–1832)

Orzeł 2 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego

 

Herb Polski z lat 1919–1927

 

Orzełek Armii Krajowej, bity w latach 1942–1945

Herb Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony w 1956 r. przez Rząd na uchodźstwie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie uzasadnił swoją decyzję o zmianie herbu państwowego w następujący sposób: „Zarówno tradycja heraldyczna i historyczna, jak i tradycja ustawodawcza dają całkowite podstawy do tego, aby korona na głowie orła państwowego była z krzyżem. Za umieszczeniem krzyża na koronie Orła Białego przemawiają także względy religijno-uczuciowe. Dla uzewnętrznienia głębokiego przywiązania Narodu Polskiego do wiary chrześcijańskiej należy umieścić w godle państwowym Rzeczypospolitej Polskiej znak Krzyża w Koronie Orła Białego”.

Orzeł Wojsk Lądowych RP

Weźmy udział w konsultacjach społecznych!

Uwagi do projektu z prośbą o uwzględnienie zmian związanych z zamknięciem korony i zwieńczenia jej krzyżem można przesyłać na adres symbole@kulturaisport.gov.pl do 27 października br.

Pełnomocnik marszałka ds. równości kpi z relikwii bł. kard. Wyszyńskiego; „święte prezerwatywy”

W Kobylance powstało pierwsze na świecie Sanktuarium błogosławionego kard. Wyszyńskiego. Trafiły tam relikwie beatyfikowanego 12 września Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Wpis o tym wydarzeniu zamieszczono na stronie internetowej „Głosu Szczecińskiego” i opublikowano go na Facebooku. Pod tym wpisem ukazała się obrzydliwa dyskusja, w której udział wzięła pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza ds. równości. Pani Bogna Czałczyńska kpi między innymi o „świętych prezerwatywach kard. Wyszyńskiego”. Dziś, w Szczecinie, idzie w Marszu Równości gdzie będzie krzyczeć o równości, tolerancji, szacunku. Wcześniej niszczenie kościołów porównywała do malowania Znaku Polski Walczącej podczas Powstania Warszawskiego;

Osoba, której pracą za publiczne pieniądze jest dbałość o równość i niedyskryminację umieszcza w Internecie wpisy, które mogą ranić osoby, które wyznają wiarę katolicką. Jako fundacja wystosujemy pismo z apelem do marszałka województwa o rozwiązanie stosunku pracy z Panią Bogną Czałczyńską.

Artur Łącki usunięty ze Związku Sybiraków

Nasza fundacja otrzymała dziś oficjalne potwierdzenie, że poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki został usunięty ze Związku Sybiraków.

„Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Szczecinie podjął Uchwałę w dniu 31 sierpnia 2021 r. o skreśleniu Pana Artura Ląckiego z członkostwa w Związku Sybiraków na wniosek złożonego pisma przez Koło Terenowe w Gryficach w dniu 20.08.2021 r.” – czytamy w piśmie. 19 sierpnia 2021 roku fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu skierowała w tej sprawie trzy pisma do Związku Sybiraków (Zarząd Główny, Oddział w Szczecinie, Koło Terenowe w Gryficach). Artur Łącki, poseł zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej, na antenie TVP powiedział: „Obozy koncentracyjne, w których mordowano Żydów, Polaków i wszystkich innych, powstały na terenie Polski, dlatego że w Polsce był największy antysemityzm przed II wojną światową”.

Czekamy na działania Prokuratury

Jako organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodu Polskiego złożyliśmy rownież zawiadomienie do prokuratury z Art. 133. [Znieważenie narodu lub państwa polskiego] Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oraz wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o pilnie ukaranie Artura Łąckiego.

Wpis z treścią pisma Związku Sybiraków: 

Wpis dot. złożonych pism do Związku Sybiraków: 

Wypowiedź Artura Łąckiego: